Adiabatické evaporizéry

 • Ochlazování vzduchu až o 7°C
 • Kvalitativní úprava vzduchu – čištění, zvlhčení
 • Výkon 15.000 m3/hod – vysoká účinnost
 • Nízká spotřeba – chladí pouze vodou
 • Nízká hladina hluku – ekologická technologie
 • Kompaktní rozměr – jednoduchá montáž
 • Nízká hmotnost - vyrobeno z kompozit. materiálu

Jak to funguje


Při průchodu teplého venkovního vzduchu vodním výparníkem dochází k výměně energie mezi proudícím vzduchem a vodou a tím je dosaženo výrazného snížení teploty vzduchu. Přiváděný vzduch je ochlazován velkým množstvím tepelné energie potřebné k odpaření vody přijímané z proudu vzduchu, nikoli studenou vodou.
Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji dochází k přirozenému zvyšování ochlazovacího účinku. To platí jak z hlediska ročních období, tak i průběhu dne. Pokud má venkovní vzduch teplotu vyšší než 30 °C, lze jej účinně ochladit o min. 7 °C. Adiabatické chlazení je 4x - 7x hospodárnější než běžná klimatizace, a to při nižších investičních nákladech.

Praktický výsledek adiabatického větrání a chlazení v pracovním prostoru je dán mnoha parametry, jako například vnitřní a vnější tepelnou zátěží, rozměry a tvarem budovy, typem distribuce, použitým počtem a rozmístěním adiabatických klimatizačních jednotek.

Ekologická technologie, která funguje na principu přirozeného odpařování vody. Jedná se o tzv. adiabatické chlazení, které představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace.

FAIRAIR Evaporizéry zajišťují dlouhodobě naprosto čistý, hygienický a bezpečný provoz s minimalizovanými nároky na obsluhu a údržbu.

Čistý a hygienický provoz

1. Opatření proti ukládání vodního kamene a tvrdosti vody
Je zajištěno rovnoměrným navlhčením desorpčního média vodou a dostatečným přebytek vody na desorpčním médiu. Voda v zásobní vaně je automaticky pravidelně vyměňována.

2. Opatření proti kontaminaci vody - růstu řas a bakterii
Používána je běžná vodovodní pitná voda. Teplota vody je udržována stále v rozmezí 20 -25°C. Je prováděna častá výměna vody (min. denně, běžně 1x za hodinu). Po ukončení chlazení je jednotka vždy vyprázdněna a vysušena.


3. Opatření proti kontaminaci vzduchu
Voda se vypařuje přímo na desorpčním médiu a není rozstřikována do prostoru. Nedochází tak k odtrhávání kapek. Do vzduchu se odpařuje pouze čistá vodní pára.


4. Opatření proti kondenzaci

Systém adiabatického chlazení je aktivní pouze v létě. Adiabaticky vychlazený vzduch je chladnější než okolí a všechny běžné předměty v prostoru. Běžná provozní relativní vlhkost v adiabaticky chlazeném prostoru se pohybuje mezi 50-65 %.

 

Adiabatické evaporizéry

Ekologická technologie, která funguje na principu přirozeného odpařování vody. Jedná se o tzv. adiabatické chlazení, které představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace. Využívá se především v průmyslových halách a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné vzhledem k jejich velikosti hospodárně klimatizovat.

Odpařovací chlazení dodává čistý venkovní vzduch a zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu. Z toho důvodu lze jednotky FAIRAIR využívat k přívodu venkovního vzduchu v průběhu celého roku, přičemž ochlazování je aktivováno pouze v případě potřeby.

FAIRAIR Evaporizéry zajišťují dlouhodobě naprosto čistý, hygienický a bezpečný provoz s minimalizovanými nároky na obsluhu a údržbu. Netrpí v nejteplejších dnech na rozdíl od konvenčních kompresorových klimatizací poruchami jako je nízký chladící výkon anebo dokonce výpadek.

Použití

Technologie je vhodná pro téměř všechna průmyslová odvětví, např. plastikářský, kovozpracující, potravinářský, a elektrotechnický průmysl, i pro větší prostory, např. logistická a distribuční centra, prodejny nebo sportovní haly, ale také pro zemědělství.

 

Graf adiabatického efektu

Výhody FAIRAIR Evaporizérů:

 • 1. Chlazení vodou, nikoli agresivními médii
 • 2. Nulová spotřeba energie na chlazení, minimální emise CO2
 • 3. Nízké investiční a 4x-7x nižší provozní náklady oproti klimatizacím
 • 4. Úprava čistoty, vlhkosti a teploty přiváděného přírodního vzduchu
 • 5. Spolehlivý systém - čím tepleji, tím vyšší výkon.
 • 6. Jednoduchá technologie - snadná a levná údržba
 • 7. Lehká váha nezatěžuje střechu/světlík, umožňuje ruční manipulaci jednote

Průmyslové, komerční a rezidenční řešení ventilace