Maximální teploty na pracovišti řeší i zákon, dodržujete limity?

Doba zrychlená, moderní a v nemalé míře stresová. Ano, žijeme v době, kdy slovo stres je používané jako na běžícím páse. Stres na pracovišti, stres doma, stres z nedostatku času, stres z celkového přetížení. Překvapivě se začínají čím dál častěji skloňovat další druhy stresu, které jsou spojené s naším pracovním prostředím. Slyšeli jste někdy o stresu z tepla? Ne, není to stres z letního opalování u moře, ani z nadměrného množství snězených zmrzlin. Jedná se o opravdovou diagnózu, proti které je na pracovišti třeba provést řadu opatření.

Co si pod pojmem stres z tepla představit?

Tepelný stres není tak jednoduše viditelný jako jiné zátěže na organismus. Přesto bychom ho neměli podceňovat. Riziko jeho výskytu je především ve velkých výrobních halách nebo pracovištích se zvýšeným rizikem vysoké teploty jako například kuchyně či železárny. A jak si tento pojem vysvětlit?  Samotný stres je v podstatě reakce organismu na mimořádně zátěžovou situaci. Tepelný stres je pak odrazem vysoké okolní teploty a jejího vlivu na organismus. Teplota lidského těla se pohybuje v rozmezí 36 – 38 °C. Pokud je okolní teplota dlouhodobě vysoká, člověk se nedokáže ochlazovat ani pocením.1 Fyzická námaha pak tělo ještě více zahřívá.

Jaká je ideální teplota na pracovišti? Zařiďte svým zaměstnancům tepelný komfort

Tepelná zátěž je na pracovištích velkým problémem. Ideální teplota pro lehkou práci a pro lehce oděného pracovníka je 20 – 22 °C.2 Pokud teplota toto číslo přesáhne, zaměstnanci ztrácí pozornost, více chybují a klesá jejich morálka. Klesá také výkon pracovníků a tudíž i celková produktivita. Člověk vystavený tepelnému tlaku je podrážděný, nesoustředěný a slabý. Často si také stěžuje na malátnost nebo bolest hlavy. V extrémních případech pak může mít dlouhodobá tepelná zátěž nevratné zdravotní následky.3 Co tedy můžete pro své zaměstnance udělat? Především udržet stálou teplotu na pracovišti i v parných letních dnech a také napomáhat k dodržování pitného režimu.

 

Maximální teploty na pracovišti řeší i zákon

Okolní teplota je pro zdraví a výkonnost člověka velmi důležitá. To potvrzuje také fakt, že maximální povolené teploty na pracovišti řeší i zákoník práce. Jak ale ukazuje tabulka níže, někdy se rozhodně nejedná o teploty, při kterých vám zaměstnanci předvedou stoprocentní výkony. Je tedy v zájmu zaměstnanců, ale i zaměstnavatele, otázku tepelného stresu aktivně řešit. Snížení teploty můžete kromě tradiční klimatizace dosáhnout například i adiabatickým chlazením, extraktory tepla nebo velkoobjemovými destratifikátory. Moderní doba tak nabízí spoustu účinných řešení, díky kterým nemusí být nikomu z nás úporné nesnesitelného horko!

 

 

Třída práce Druh práce Maximální teplota
I Vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou – kancelářské a administrativní práce apod. 27 °C
IIa Převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží – řízení osobního vozidla, přesouvání lehkých břemen apod.

 

26 °C
IIb Řízení nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje apod. 32 °C
IIIa Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví apod. 30 °C
IIIb Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením apod. 26 °C
IVa Práce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze apod. 24 °C
IVb Práce s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech apod. 20 °C
V Práce s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva apod. 20 °C

                                                                                                              Zdroj: bezpecnostniprace.info

Zdroje: 1pracevhorkemprostredi.cz  2pracevhorkemprostredi.cz  3safetyportal.3mcesko.cz

Chcete-li znát více možností, jak udržet komfortní teplotu právě na Vašem konkrétním pracovišti, rádi Vám zpracujeme řešení na míru.