Pokuta až dva miliony korun, zaměstnavatelé musí reagovat na vysoké teploty

Zaměstnavatelé musí ve svém provozu splnit mnoho regulí a požadavků daných zákonem. Legislativa nevynechává ani tepelný komfort na pracovišti. Co všechno je potřeba splnit při vyšších teplotách v halách? Jak můžete zaměstnancům alespoň trochu ulevit od úporného vedra? Kdy se naopak začít bát, že je na pracoviště opravdová zima? A od jaké teploty se zaměstnanci většinou celou pracovní dobu spíše třepou zimou? Mzdové kompenzační náklady jsou velkým tématem pro některá odvětví právě proto, že jsou pro podnikatele nutnými náklady. Pokud totiž zaměstnavatel na nadstandardně vysoké či nízké teploty nereaguje, hrozí mu i pokuta v řádech milionů korun. Není jednodušší udržet na pracovišti zákonem danou teplotu?

 

Na příplatky slyší každý, vyplatí se ale firmám?

Jako první kompenzace za jakkoliv ztížené pracovní prostředí každého napadne příplatek. Není tomu jinak ani u práce v nepřiměřených teplotách. Podle zákoníku práce 117 a Nařízení vlády č. 567/2006 přísluší příplatek pracím zařazeným do čtvrté kategorie dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.1 Jedná se o pracovní pozice, v rámci kterých jsou vysoce překračovány limity zátěže teplem. Tudíž i při využívání ochranných prostředků a systému střídání práce a přestávky může dojít k poškození zdraví pracovníka.2 Takový příplatek pak ze zákona činí nejméně 10 % z minimální mzdy. To samozřejmě není zanedbatelná částka jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V delším časovém horizontu a v součtu všech zaměstnancům je tento způsob kompenzace pro firmu často velmi nákladný. Jistě se tak vyplatí poohlídnout po moderních chladicích systémech. Ty Vám v konečném důsledku ušetří spoustu financí. Pokud zajistíte tepelný komfort, odpadají pro Vás všechny níže zmíněné povinnosti. Pokud je naopak nedodržíte, hrozí Vám pokuta až dva miliony korun. V opačném případě, kdy jsou zaměstnanci promrzlí na kost, stejná pravidla neplatí. Příplatky jsou opravdu spojeny pouze s pozicemi ve čtvrté kategorii a v rámci zátěže chladem je definována pouze druhá a třetí kategorie.

 

Ochranný nápoj přijde jistě vhod – jak v horku, tak v zimě

Po čem nejraději sáhnete, když už Vás vedro opravdu dostalo? Ano, oči se nám rozzáří při pohledu na jakýkoliv studený nápoj. A po čem sáhnete, pokud se naopak potřebujete zahřát? Ano, opět nápoj, tentokrát ale teplý.  A právě zajištění pitného režimu nařizuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. Pokud se zaměříme na zátěž teplem, předpis rozděluje pracovní činnosti do čtyř tříd. První jsou kancelářské práce, třída IIa zahrnuje činnost ve stoje nebo při chůzi spojenou s přenášením břemen, do třídy IIb pak řadíme činnost pojených s přenášením středně těžkých břemena, nakonec třída IV a V představuje činnost, která zatěžuje svalstvo trupu nebo například horních i dolních končetin.3 Každá třída má pak stanovené přesné množství tekutiny, které má zaměstnanec mít k dispozici. Například při teplotě 35 °C má administrativní pracovník nárok na 2,3 l vody, ale řidič autobusu na 3,5 l tekutiny. A o jakém ochranném nápoji je vlastně řeč? V horku je jistojistě ideální voda. Ochranným nápojem tak může být voda vychlazená, balená, přírodní či kojenecká. Může jím být ale také minerálka, která je pro člověka více osvěžující a dodá tělu další potřebné látky k regeneraci.4 A co Vám zaměstnavatel připraví, pokud se denně potýkáte s nízkými teplotami? Ochranný nápoj chránící před chladem se poskytuje teplý, a to v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Samozřejmě musí být tekutina zdravotně nezávadná. Teplý nápoj by měli dostat všichni, kteří pracují v prostředí, kde je z technologických důvodu teplota 4°C a nižší nebo pracují ve venkovním prostředí, kde jsou teploty vzduchu naměřené zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny taktéž nižší než 4 °C.5

 

Bezpečnostní přestávky můžou trvat třeba i celou hodinu

V extrémně teplých ani extrémně chladných podmínkách se prostě nedá dlouhodobě pracovat. Myslí na to i zákon a stanovuje takzvané bezpečnostní přestávky. Nadměrně vysoké i příliš chladné teploty bezesporu ovlivňují výkonnost zaměstnanců. A v tomto případě nejde jen o fyzicky náročné práce, ale třeba také práce administrativní. Horko i zima vyčerpává, narušuje soustředěnost, snižuje výkonnost a může způsobit i malátnost či podchlazenost. V případě vysokých teplot se postupuje podle přesně daných vzorců, přičemž nejprve je potřeba vypočítat délku cyklu. Ten se rovná podílu dlouhodobě a krátkodobě únosné práce dle tabulek hygienického předpisu. Délka přestávky (tp) mezi cykly se pak vypočítá podle vzorce druhého.6

c = tsm (min)/tmax (min)
tp = (480 – tsm )/c – 1 (min)

 

Pracovník tak má jasně danou délku práce a délku přestávky. Ta může být třeba i delší než interval pracovní činnosti, přesto ji musí zaměstnavatel dodržet.

Pokud Vás trápí nízké teploty, bezpečnostní přestávky na Vás čekají také. Regule stanoví maximální délku nepřetržité práce při určitých teplotách. Při teplotě vzduchu od 10 do 4 °C je doba práce stanovena na 3 hodina, od 4 do – 10 °C jsou to 2 hodiny a od – 10 °C je to 75 minut. Bezpečnostní přestávka pak musí trvat nejméně 10 minut. Tyto přestávky se započítávají do pracovní doby a jsou tedy v podstatě placené.

 

Odbory žádají kratší pracovní dobu, ale i kratší kalhoty

Zátěž teplem či chladem opravdu pociťují všichni zaměstnanci, kteří se v nežádoucích teplotách pohybují. Není tedy divu, že se snaží získat další úlevy. Tyto požadavky a návrhy většinou komunikují firemní odbory. A co pro své zaměstnance chtějí vyjednat? Mnohé firmy během úporných veder krátí pracovní dobu například na 6 hodin denně nebo posouvají začátek pracovní doby na časné ranní hodiny, kdy ještě teploměr ukazuje lépe snesitelné teploty. Dalším vítaným krokem je uvolnění dress codu. Kratší kalhoty tělu určitě uleví nejen pocitově. Ti, kteří se potýkají se zimou, jsou naopak vděční za pracovní oděv, pracovní obuv i pracovní rukavice. Toto jsou ale další nemalé náklady spojené s nepřiměřenou teplotou na pracovišti.

Místo zkracování pracovní doby nebo dlouhých přestávek se můžete pokusit zajistit ten pravý tepelný komfort na pracovišti.  Jaké systémy kromě klasické klimatizace k tomu můžete využít?  Nebo naopak, jak můžete vzduch na pracovišti příjemně ohřát? Poradíme Vám řešení přímo na míru.

 

 

1 techportal.cz

2 zakonyprolidi.cz

.3 maceklegal.cz

4 preventado.cz

5 zakonyprolidi.cz

6 bozpinfo.cz