Servis a služby

Výběr technologie a návrh efektivního větracího systému je rozhodnutím, které z velké části ovlivní budoucí provozní náklady budovy. V úzké spolupráci s vámi navrhnou naši specialisté vhodné řešení, pomůžou s přípravou projektu a jeho následnou realizací. Mají řadu zkušeností a dovedností a poskytují podporu a podklady pro práci projektantů a architektů.

Hlavní přínosy spolupráce v projekční fázi:

 • Výběr vhodných technologií
 • Správné dimenzování systému
 • Garance proveditelnosti vybraného řešení
 • Úspora vícenákladů
 • Eliminace chyb

Využijte výhod systému FAIRAIR ve stadiu návrhu:

 • Technologie inspirované přírodními sílami
 • Vysoce účinné systémy
 • Sofistikovaná řešení navržená za podpory techniků
 • Technická podpora ve všech fázích projektu

Máte zájem o technická data, návody na instalaci nebo na obsluhu?

FAIRAIR systems podporuje zákazníky ve všech fázích jejich investice. Kvalifikovaní a zkušení technici mohou zajistit dohled nad procesem instalace a přípravou před uvedením do provozu. Nebo rovnou kompletně převezmou instalaci a spuštění.

Hlavní přínosy spolupráce ve fázi projektování:

 • Úspora nákladů na uvedení do provozu
 • Zkrácení doby uvedení do provozu
 • Garance správného zapojení zařízení
 • Případná revize
 • Bezproblémový outsourcing kompletní instalace

Vyzkoušejte výhody systému FAIRAIR ve stádiu spuštění:

 • Kompaktní, modulární a lehké technologie
 • Vysoce účinné systémy
 • Snadná a rychlá instalace řešení
 • Odborná podpora techniků

Máte zájem o uvedení zařízení do provozu, zapojení nebo jeho kompletní instalaci?

Pro zajištění spolehlivého provozu za minimálních nákladů využijte v případě nutnosti servis FAIRAIR, který je zárukou té nejvyšší kvality. Pro zákazníky nabízíme nadstandardní záruky, které umožní výrazně optimalizovat náklady na údržbu. Disponujeme komplexním skladem náhradních dílů pro náš sortiment. To znamená, že veškeré poruchy mohou být opraveny téměř okamžitě a případné odstávky jsou minimální.

Jaké služby nabízíme zákazníkům FAIRAIR systems?

 • Vzdálený dohled zařízení
 • Školení
 • Hotline 24/7
 • Důležité dokumenty
 • Dostupnost náhradních dílů

Vyzkoušejte výhody FAIRAIR ve stádiu používání:

 • Technologie s extrémní délkou životnosti
 • Mimořádně dlouhé servisní intervaly
 • Prodloužená záruka
 • Přístup k profesionálním službám

Směrnice o Ekodesignu

Evropská směrnice, na kterou odkazuje nezávazná ČSN EN 15 665 stanovuje hodnoty výměny vzduchu v komerčních a výrobních prostorách na 5x – 15x za hodinu dle charakteru provozu. Technologie FAIRAIR systems s rezervou splňují jak českou normu tak evropskou směrnici.

Od 1. ledna 2016 směrnice o ekologickém designu stanovuje mimo jiné požadavek na vícestupňové nebo plynule regulovatelné ventilátory pro větrání nebytových budov s průtokem 1000 m³/h nebo více.

Další požadavky ze strany EU přibydou do roku 2030:

1. Zvýšení energetické účinnosti průmyslových budov o 30%,

2. Snížení spotřeby energií budovami o 40%.

Směrnice o Ekodesignu stanovuje hlavní požadavky na ekologicky šetrné vlastnosti výrobků spojené se spotřebou energie. Nová generace technologií FAIRAIR již přináší úspory. Představují neustálý vývoj decentralizovaných systémů pro vnitřní klima. S jednotkami FAIRAIR nebudete mít žádné tlakové ztráty v potrubí. Namísto toho docílíte lepší distribuce vzduchu, zamezíte únikům tepla a snížíte tepelné ztráty.

Technologie FAIRAIR splňují anebo překračují nejvyšší standardy energetické účinnosti požadovaných směrnicí EU o produktech spojených se spotřebou energie. Nebo se na některé technoglogie FAIRAIR vůbec nevztahují.