High Volume - Low Energy
free air system

Specializujeme se na systémová řešení velkoobjemové nízkonákladové přirozené výměny vzduchu, ochlazování a úpravy kvality vzduchu, cirkulaci a narušování teplotních vrstev s průtokem vzduchu až 550.000 m3/hod.

Systém staví na ekologických technologiích, které splňují nároky na extrémně dlouhou životnost, téměř nulovou údržbu a mimořádný poměr ceny a výkonu.

complex_scheme_fairair_white-01

Jak to funguje


1. Adiabatické evaporizéry v letním provozu přivádějí čerstvý venkovní vzduch skrze střechu/světlíky. Vzduch přitom čistí, zvlhčují a ochlazují min. o 7°C. V zimním provozu jsou buď zcela odstaveny, nebo fungují jako prostý přívod venkovního vzduchu bez ochlazování.

2. HVLS destratifikátory v letním provozu nabírají kvalitativně upravený vzduch a zajišťují jeho rovnoměrnou velkoobjemovou a bezprůvanovou distribuci s průtokem až 550.000 m3. Cirkulací vzduchu snižují teplotu až o 7°C. V zimním provozu nabírají z prostoru pod střechou teplý vzduch a při velmi nízkých otáčkách jej tlačí směrem k podlaze. Dochází tak k vyrovnávání teplot vrstev vzduchu jejich narušením tzv. destratifikací až na rozdíl 2°C mezi podlahou a střechou.

3. Extraktory tepla v letním provozu vyrovnávají venkovní a vnitřní teploty a odvádějí spotřebovaný a znečištění vzduch ven skrz střechu. Permanentním vzdušným oplachem snižují teplotní zátěž až o 7°C a odvádí vlhkost. V zimním provozu může být funkce turbín eliminována tak, aby nedocházelo k tepleným ztrátám.

4. Vzduchové bariéry v letním provozu bariéra zabraňuje úniku chladného vzduchu recirkulací vzduchu z budovy, který usměrňuje do laminárního proudu, který proudí přes celou šířku otvoru. V zimě funguje pomyslný vodopád rychle proudícího vzduchu na stejném principu, ale s opačným efektem. Bariéra zabraňuje úniku ohřátého vzduchu z budovy. V obou případech systém vytváří efektivní bariéru mezi dvěma prostředími, snižuje nutnost častého otevírání vrat a tím prodlužuje životnost vrat, ale i chladících a topných systémů.

5. Světlé plynové infrazářiče v zimním provozu infrazářiče efektivně napomáhají ke komfortní teplotě v objektu. Zahřáté keramické desky zařízení vysílají infračervené záření, které dále usměrňuje reflektor. Na rozdíl od běžných topidel, která foukají ohřátý vzduch, infrazářiče ohřívají vzduch nepřímou cestou. Ohřívají veškeré plochy jako stěny, předměty a pokožku s výsledkem příjemného pocitu tepla, podobně jako když je člověk v zimě na horách a svítí na něj sluneční svit. Zároveň tyto ohřáté plochy zvyšují teplotu okolního vzduchu.

Hlavní výhody systému FAIRAIR

1DECENTRÁLNOST
Systém menších nezávislých jednotek přivádí vzduch dovnitř krátkou cestou stávajícími otvory v obálce objektu bez nutnosti vzduchovodů. Decentralizovaný systém umožňuje jeho snadné rozšiřování anebo doplňovaní dalšími jednotkami postupně na etapy.
2MODULÁRNOST
Systém má charakter stavebnice a je tvořen lehkými jednotkami s kompaktními rozměry. Jednotky se snadno začleňují do budovy, uvolňují cenný vnitřní prostor a nezasahují do infrastruktury objektu.
3VARIABILITA
Systém se vyznačuje vysokou mírou variability, která spočívá v různých rozměrech, výkonech, zdrojích pohonu a účelu použití jednotek. Díky širokému spektru modelů a jejich variant se jedná o systém dostupný pro různorodé typy aplikací.
4FLEXIBILITA
Každá technologie v systému může fungovat samostatně. Technologie lze také libovolně kombinovat vzájemně mezi sebou. Systém může řešit potřeby také kombinací různých jednotek jednotlivých technologií anebo jejich variant.
5ZÓNOVATELNOST
Systém je schopný pracovat na základě koncepce zón podle individuálních potřeb, charakteru výroby anebo účelu budov. Umožňuje tak vytvářet řešení přizpůsobená na míru každému jednotlivému projektu.
6RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňuje lehkou manipulaci a rychlou a snadnou instalaci bez významného omezení výroby pod strop, na světlíky anebo do střechy. Jednotky jsou dodávány ve stavu plug&play.
7SPOLEHLIVÝ PROVOZ
Jednotky jsou vyrobeny z odolných materiálů – námořního hliníku, UV stabilního ABS anebo nerezu. Vyznačují se extrémní životností až 25 let. Použití více jednotek činí systém mimořádně robustním a spolehlivým.
1PŘESNÉ ŘÍZENÍ A REGULACE
Řídící a regulační systémy optimalizují využívání zdrojů, přizpůsobují se místním požadavkům a udržují nízké náklady. Jednotky jsou regulovány a řízeny jednotlivě, liniově nebo dle zón. Ovládání je manuální, dálkové nebo mobilní aplikací.
2SERVIS S DLOUHÝMI INTERVALY
Technologie se vyznačují pro svoji jednoduchost a bezporuchovost. Údržbu lze provádět během provozu. Není nutné vypínat celý systém. Servisní interval je až 25.000 hod. nepřetržitého provozu při maximálním výkonu.
3HYGIENICKÉ A EKOLOGICKÉ
Přiváděný vzduch není kontaminován znečištěnými a obtížně čistitelnými vzduchovody. Absence vzduchovodů znamená absenci tlakových ztrát což umožňuje redukci spotřeby ventilátorů a kompaktní a lehčí stavební konstrukci jednotek.
4MENŠÍ TEPELNÉ ZTRÁTY
Charakter proudění vzduchu je stabilní a rovnoměrný. Vzhledem k přívodu teplého vzduchu z prostoru pod střechou a velkoobjemové cirkulaci se teplotní vrstvení významně snižuje, což redukuje tepelné ztráty skrz střechu.
5ENERGETICKY EFEKTIVNĚJŠÍ
Regulovatelné ventilátory s vysokou účinností větrání pracují buď s bezkartáčovými motory s permanentním magnetem a frekvenčním měničem a zaručují tak mimořádně energeticky úsporný provoz nebo na bázi OZE kompletně zdarma.
6MNOHOSTRANNĚ ÚSPORNĚJŠÍ
Lehké a kompaktní jednotky systému spoří investiční náklady. Vysoká efektivita technologií šetří provozní náklady. Narušováním vrstvení teplot snižuje spotřebu na vytápění. Šetří nižšími rychlostmi bezprůvanového průtoku. Levnější bezpotrubní transport vzduchu.

Srovnání HVLE systému FAIRAIR a konvenčního HVAC řešení