Infrazářiče

  • Nadprůměrná energetická účinnost vlivem infrazáření
  • Dlouhá životnost technologie použitím vysoce kvalitních materiálů
  • Stejnoměrné vytápění vytvářející přirozené teplo
  • Dlouhá životnost technologie použitím vysoce kvalitních materiálů
  • Vysoká modulárnost vytváří možnost vytápění konkrétních ploch
  • Prostorově úsporná a rychlá instalace bez omezení výroby
  • Krátká doba ohřevu v řádu několika minut
  • Nevytvářejí hluk, průvan ani víření prachu

Jak to funguje


Jako všechny naše technologie i vytápění je inspirováno přírodními silami. Konkrétně ze Slunce jehož paprsky pronikají atmosférou téměř bez ohřátí vzduchu a dodávají svou tepelnou energie až po dopadu na plochu předmětu. Tento princip infračerveného záření využívají i světlé zářiče FAIRAIR, které ohřívají vzduch nepřímou cestu zvýšením sálavé teploty. Paprsky záření dopadají na pokožku zaměstnanců, podlahu, stroje, materiály a jiné předměty. Povrchy absorbují tepelnou energii, kterou rozptylují do okolí zatímco se samy zahřívají. Výsledkem je příjemná teplota vzduchu společně s ideální pocitovou teplotou pro nejvyšší komfort zaměstnanců.

1. Eliminace efektu stratifikace (Úspora až 18 %) – Ohřátý vzduch stoupá vzhůru, fyzikální efekt, který všichni známe. Jelikož infračervené vytápění ohřívá plochy, množství ohřátého vzduchu se redukuje na minimum a tím i únik tepla stoupajícím vzduchem.

2. Téměř nulové ztráty přenosem (Úspora až 30 %) – Čím vyšší je teplotní rozdíl mezi dvěma médii, tím je energeticky náročnější vyrovnat jejich teplotu. Díky cílenému infračervenému záření nejsou vytápěny plochy, které pohlcují značnou část tepla uvnitř budovy a zároveň chladnou venkovní teplotu jako jsou například stěny, podlahy, střecha, dveře a okna.

3. Krátké reakční a vytápěcí časy (Úspora až 9 %) – Centrální systémy využívají k přenosu tepla média, jako je voda. Ohřátí vody je energeticky náročné a má dlouhé trvání zatímco infračervené vytápění funguje okamžitě od spuštění a během pár minut je v plném provozu. Za chodu zářičů dochází k plynulé a kontrolovatelné regulaci pro konstantní pocit tepla.

4. Nulové distribuční ztráty (Úspora až 8 %) – Tepelné i přenosové ztráty u centralizovaných systémů jsou způsobeny dlouhými distribučními přenosy a předávacím stanicím. Decentralizované infračervené vytápění přeměňuje primární energii na sálavé teplo přímo, bez distribučních přenosů.

5. Individuální vytápění zón (Úspora až 13 %) – S decentralizovaným systémem je možné vytápět celou halu, ale i konkrétní zóny. Jednotlivé zářiče lze individuálně vypnout podle potřeby, tudíž se žádná část haly nevytápí zbytečně.

6. Inteligentní teplotní regulace (Úspora až 14 %) – Centralizované systémy mají často velkou energetickou rezervu a tím jsou i neefektivní. Modularita decentralizovaného systému zajišťuje přizpůsobení skutečným tepelným požadavkům budovy.

7. Redukce tepelných ztrát (Úspora až 32 %) – Stejně jako je úsporné izolovat budovy proti úniku tepla, lze ušetřit energii směrováním tepla pomocí efektivní izolace. Infračervené zářiče jsou dokonale izolované a pomocí reflektorů vyrobených z leštěné nerezové oceli odráží sálavé teplo přesně tam, kde je ho třeba.

Nezávislé srovnání různých druhů vytápění

 

Infrazářič DC


Model DC disponuje dvojitou řadou keramických desek, ve kterých dochází ke spalování směsi plynu a vzduchu, které se zahřívají na teploty blížící se 1000 C. Zahřátá keramická vyzařuje infračervené záření, které usměrňuje reflektor z leštěné nerezové oceli. Model DC se vyznačuje zesílenými bočními panely a figuruje několika tepelnými výkony od 22 po 64 kW. Vysoká výkonnost modelu zaručuje vynikající efektivitu i při instalaci ve velkých výškách i ve větrných podmínkách. Bezpečnost je zajištěna automatickým elektronickým systémem regulujícím vznícení a spalování.

POUŽITÍ

Vhodné pro vytápění velkých průmyslových objektů a skladů, sportovních hal a zimních stadionů nebo budov s nízkou hodnotou izolace.

Pracovní plyn: zemní plyn nebo LGP

 

Infrazářič DC ECO


Technologie DC eco je menší varianta modelu DC s jednou řadou keramických destiček. Lehká konstrukce se snadno instaluje a má velmi vysokou životnost a je vhodná pro téměř všechny typy objektů. Ve výsledku nabízí vysoce účinné vytápění infračervenými paprsky a vysokou variabilitu za nízké pořizovací náklady.

POUŽITÍ

Vhodné pro menší průmyslové i neprůmyslové objekty nebo dobře izolované budovy.

Pracovní plyn: zemní plyn nebo LGP

 

Infrazářič DM


Toto sálavé topidlo se odlišuje piezoelektrickým zapalováním, díky kterému se technologie obejde bez přívodu elektrického proudu. Model DM se používá pro vytápění konkrétních zón díky usměrňování proudu sálavého tepla pomocí prodloužených parabol z leštěné nerezové oceli. Ke vznícení dochází manuálně pomocí tlačítka s bezpečnostním systémem Thermo-couple.

POUŽITÍ

V průmyslových objektech pro vytápění konkrétních zón bez přívodu elektrického proudu.

Pracovní plyn: zemní plyn nebo LGP

 

Infrazářiče ST, MD


Kompaktní a vysoce účinný zářič s ochrannou sítí a pohodlnými madly je ideálním přemístitelným řešením pro vytápění malých zón jako je pracovní stanice nebo místnost. Technologická řada modelů může využívat LPG lahve, tudíž nepotřebuje vedení plynového potrubí a dokonce ani vedení elektrického proudu.

POUŽITÍ

Malé průmyslové objekty, dílny.

Pracovní plyn: zemní plyn

Technické údaje

Průmyslové, komerční a rezidenční řešení ventilace