Řešení

Měření a analýza (termosnímkování)

V úzké spolupráci s vámi navrhnou naši specialisté vhodné sofistikované řešení pro vaše problémy, pomůžou s přípravou projektu a jeho následnou realizací. Naši profesionálové mají mnohaleté zkušenosti a řadu dovedností a poskytují podporu a podklady pro práci projektantů a architektů.

1

Energetická bilance / Energetický audit

Data získaná měřením převedeme do heat map a použijeme je k výpočtu energetického auditu měřeného areálu. Informace například o proudění vzduchu, tepelných zdrojích a tepelných ztrátách nám pomůžou položit odborné základy pro projektování vysoce účinného systému.

2

Návrh a dimenzování technologického řešení

Následuje komplexní plánování složek technologického řešení inspirovaného přírodními silami. Výběr technologie a návrh efektivního větracího systému je rozhodnutím, které z velké části ovlivní budoucí provozní náklady budovy. Do této fáze patří i návrh řešení moderního řídícího systému dálkového přístupu, který zajišťuje vaši plnou kontrolu nad ovzduším klimatizovaných prostorů odkudkoliv na světě.

3

Vypracování projektové dokumentace

V poslední fázi před samotnou instalací systému již známe tepelné vlastnosti areálu, nejvhodnější technologické řešení FAIRAIR a výpočty předpokládané efektivity systému s návazností na stanovené cíle. Zaměříme se na správné dimenzování systému, úsporu vícenákladů a eliminaci možných nedostatků, to vše s garancí proveditelnosti vybraného řešení.

4

Instalace řešení

Ať už jde o dohled našich zkušených techniků nad vaší realizací montážní fáze nebo je instalace součást našeho řešení na klíč s garancí správného zapojení zařízení, montáž vysoce účinných systémů je snadná a rychlá bez omezení provozu výroby s garancí správného zapojení zařízení s případnou revizí. Naše kompaktní, modulární a lehké technologie mají oproti běžné klimatizaci kratší a méně nákladné uvedení do provozu.

5

Protokoly o revizní kontrole

Instalací technologií naše práce nekončí. Po uvedení systému do provozu provedeme revizní kontrolu a optimalizaci systému pro 100% účinnost našeho systému.

6

Údržba a náhradní díly

Nesporné výhody systému FAIRAIR jsou vzdálený dohled nad zařízením, extrémní délka životnosti s mimořádně dlouhými servisními intervaly a nadstandardní prodloužená záruka. Disponujeme komplexním skladem náhradních dílů pro náš sortiment. To znamená, že veškeré poruchy mohou být opraveny téměř okamžitě a případné odstávky jsou minimální. Poskytneme vám telefonickou podporu 24/7, školení, důležité dokumenty a jsme schopni pružně reagovat na jakýkoliv problém.

7

Zvýhodněné financování

I s touto starostí vám pomůžeme. Nabízíme několik možností výhodného financování od našich partnerů. Pro více informací nás kontaktujte.

Směrnice o Ekodesignu

Evropská směrnice, na kterou odkazuje nezávazná ČSN EN 15 665 stanovuje hodnoty výměny vzduchu v komerčních a výrobních prostorách na 5x – 15x za hodinu dle charakteru provozu. Technologie FAIRAIR systems s rezervou splňují jak českou normu tak evropskou směrnici.

Od 1. ledna 2016 směrnice o ekologickém designu stanovuje mimo jiné požadavek na vícestupňové nebo plynule regulovatelné ventilátory pro větrání nebytových budov s průtokem 1000 m³/h nebo více.

Další požadavky ze strany EU přibydou do roku 2030:

1. Zvýšení energetické účinnosti průmyslových budov o 30%,

2. Snížení spotřeby energií budovami o 40%.

Směrnice o Ekodesignu stanovuje hlavní požadavky na ekologicky šetrné vlastnosti výrobků spojené se spotřebou energie. Nová generace technologií FAIRAIR již přináší úspory. Představují neustálý vývoj decentralizovaných systémů pro vnitřní klima. S jednotkami FAIRAIR nebudete mít žádné tlakové ztráty v potrubí. Namísto toho docílíte lepší distribuce vzduchu, zamezíte únikům tepla a snížíte tepelné ztráty.

Technologie FAIRAIR splňují anebo překračují nejvyšší standardy energetické účinnosti požadovaných směrnicí EU o produktech spojených se spotřebou energie. Nebo se na některé technoglogie FAIRAIR vůbec nevztahují.